PMI Belgium

NMBS - Projectleider / Directie Stations

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor de hele projectorganisatie.

Je staat als projectleider in voor het aansturen, bewaken, coördineren en integreren van alle aspecten van de projecten die aan jou toevertrouwd zijn.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Je zet de behoeftebepaling uit het Projectcharter om in een Projectmanagementplan om in samenwerking met de opdrachtgever(s) en stakeholders de scope, schedule en cost baseline te detailleren.
 • Samenstellen, aansturen, ondersteunen, animeren en coachen van het projectteam. Instaan voor de projectorganisatie, -coördinatie en -communicatie binnen het team en naar de stakeholders toe.
 • Opmaken, bewaken en doen respecteren van de budgettering en planning, alsook de nodige resources voorzien om deze planning te houden.
 • Over budget, planning en risico’s rapporteren binnen de NMBS en aan de projectpartner(s).
 • Tijdig onderkennen van en reageren op scope-afwijkingen en problemen en gepast escaleren.
 • Instaan voor het risicobeheer, nl. identificeren, registreren en monitoren van de risico’s en een gepast actieplan uitwerken en opvolgen.
 • Opvolgen van alle aanbestedingsprocedures (werken, leveringen en diensten) verbonden aan het project.
 • Opvolgen van de juridische aspecten en beheren van de conventies.
 • Evalueren van verbeterpunten voor actuele problemen en formuleren van lessons learned voor toekomstige projecten.

Jouw Profiel

Je bent een projectleider, liefst van grote gebouwen of industriële installaties, en beschikt over een master diploma ingenieur-architect, ingenieur of architect met minimum 8 jaar relevante ervaring met complexe bouwkundige projecten en min. 3 tot 5 jaar ervaring in een functie als projectleider.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen).

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden en competenties:

 • Je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief.
 • Je bent een sociaalvaardige teamplayer die in staat is een interactieve rol op te nemen in een multidisciplinair team.
 • Je bezit uitstekende leidinggevende en communicatieve capaciteiten, zowel mondeling als schriftelijk.
 •  Je bent nauwkeurig en methodisch, je kan verschillende projecten beheren en tegelijkertijd een goede follow-up en respect voor de gestelde deadlines waarborgen.
 • Je analyseert de problemen grondig en precies om de gepaste oplossingen voor te leggen.
 • Je voelt je comfortabel in een dynamische omgeving en wilt bijdragen aan positieve verandering.
 • Ervaring met de wet op de overheidsopdrachten strekt aanbeveling. Indien niet dan verbind je je ertoe om voldoende kennis en ervaring ter zake op te doen en een opleiding te volgen die door de NMBS georganiseerd wordt.
 • Een project management accreditatie strekt tot aanbeveling. Indien niet dan verbind je je ertoe om een accreditatie te behalen na het volgen van een PMP opleiding die door de NMBS georganiseerd wordt
 • Je bent Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van het Frans. Indien niet dan verbind je je ertoe om een goede kennis van het Frans te behalen.
 • Kennis van SAP strekt tot aanbeveling. Indien niet dan verbind je je ertoe om te leren omgaan met SAP en de nodige opleiding te volgen die door de NMBS georganiseerd wordt.

Alle details op https://jobs.nmbs.be/Jobs/jobs-nl/jobs-non-statutair/Projectleider-Directie-Stations